خانه / مطالب مفید / جلو بندی کولر آبی

جلو بندی کولر آبی

جلوبندی کولر قسمتی از کولر است که بر روی آن شناور و پمپ کولر و دریچه خروجی هوا و حلزون نصب می‌گردد می‌توان گفت جلوبندی کولر از لحاظ کارایی و کارآمدی یکی از پیچیده‌ترین قطعات آن است که قالب های بسیار زیادی برای تولید آن نیاز می باشد معمولا ضخامت ورق آن از ۶ تا ۸ دهم میلیمتر انتخاب می گردد بر روی جلوبندی کولر توسط سوراخی که تعبیه شده شناور کولر متصل می‌گردد و توسط زمین و شکاف های دیگری که قرار دارد پمپ کولر مهار می گردد باید دقت کرد که حلزون از جلوبندی کولر باید به میزان ۴ سانتی متر جلوتر قرار بگیرد تا نصب برزنت به کانال ورودی به خانه به راحتی انجام گردد.