خانه / مطالب مفید / پمپ آب کولر آبی

پمپ آب کولر آبی

مطمئنن یکی از قسمتهای از کولر که شما با آن درگیری بسیاری داشته اید قسمت پمپ کولر آمده و حتما برای شما پیش آمده که پمپ کولر شما بسوزه وظیفه پمپ پمپ کولر این است که آب را به سمت پوشالها هدایت کند نکته‌ای که در رابطه با پمپ های کولر می تدان عنوان کرد این است که در بازار نوعی از پمپ های کولر وجود دارد که ضد آب هستند در این پمپ ها با پوشش مناسبی در قسمت بالای آن مانع پاشیده شدن آب بر روی آن می گردد و این مورد به سلامت و عمر پمپ کولر کمک می‌کند

یکی از مواردی که باید به عنوان مصرف کننده پمپ کولر در نظر داشت این است که در پمپ کولر یک کاسه توری مانند در نظر گرفته شده که مانع از ورود پوشال های ریخته شده در داخل آب به سمت پمپ کولر می‌شود اگر این توری ها سالم نباش باعث به وجود آمدن فشار بر روی پمپ کولر می گردد برای همین در هنگام سرویس سالیانه دقت کنیم که سوراخ های این محفظه باز باشد اما پاره شدگی نداشته باشد و داخل محوطه پمپ کولر را تمیز کنید که آب آن صاف باشد می توان پمپ کولر را هم از طریق ضامن کناری آن خلاص کرد و به بیرون منتقل کرد و محور شفت آن را کمی روغن کاری کرد این مورد هم باعث افزایش عمر پمپ کولر می گردد نکته چنانچه و انجام امور فنی تخصص ندارید با توجه به خطرات برق گرفتگی و صدمات جانی که ممکن است شما را تهدید کند در موارد سرویس کاری از یک سرویسکار کارآمد کمک بگیرید