خانه / مطالب مفید / پره کولر آبی

پره کولر آبی

پره کولر یکی از مهمترین قسمت ها و کلیدی ترین قسمتهای کولر پره کولر می باشد پره کولر در داخل حلزونی به توسط موتور به گردش در می آید و با چرخش که ایجاد می گردد باعث ایجاد پرتاب باد به سمت کانال خروجی می گردد می توان گفت که پره های کولر انواع مختلفی دارد که از حوصله این بحث خارج است اما نکات خیلی مهمی که در رابطه با پرده کولر وجود دارد این است که هر چقدر تعداد پره های کولر بیشتر باشد مقدار هوادهی که خواهیم داشت بیشتر خواهد بود ا

لبته باید دقت کرد در این حالت فشار استاتیک کمتر خواهد شد مقدار دبی خروجی هوایی که پره ها تولید می کنند رابطه مستقیمی با تعداد پره ها فاصله پره ها از یکدیگر و گردش خود پره دارد اما نکته خیلی مهم تر این است که در هنگام سرویس کاری کولر برای استفاده باید پره کولر را با شلنگ آب شد تا گرد و غبار از روی آن خارج شود

 

این دلیل برای آن نیست که صرفاً تمیز شود برای این است که بالانس گردد زیرا تجمع کردن گرد و خاک بر روی پره های کولر باعث از بین رفتن بالانس کولر می گردد و این در راندمان آن اثر بسیار بدی را خواهد داشت نکته دیگری که در رابطه با پره ها باید لحاظ کرد این است که پرده توسط یاتاقان ها مهار گردیده این یاتاقان ها باید در هر بازی یک ماهه توسط روغن چرب گردد تا گردش آن روان باشد