خانه / مطالب مفید / نحوه عملکرد کولر آبی

نحوه عملکرد کولر آبی

مطمئناً شما می دانید کولر به چه صورت کار میکند اما جهت توضیحی ساده که در این مورد بخواهیم بگوییم این است که کولر فن بزرگی است که دور تا دور آن توسط پوشالهای محصور شد بر روی این فشارها آب ریخته می‌شود هنگامی که این فن در حال کار کردن است هوا از پشت پوشال به سمت داخل کشیده می شود با توجه به اینکه پوشالها خیس گشته‌اند باعث میگردد که اختلاف دمای بیرون و داخل به وجود آورد و این باعث خنکی کولر می گردد