خانه / کودک و نوزاد / صحبتی با پدرها از جنس کولیک نوزادان

صحبتی با پدرها از جنس کولیک نوزادان

اگر به تازگی بچه دار شده اید باید به شما تبریک بگویم واقعا حس شیرینی دارد و همچنین بسیار سخت است . می دانم باید روز ها کار کنید تا بتوانید هزینه های زندگی را جبران کنید و همچنین با آمدن عضو جدید به خانواده شما تمام وقت شما گرفته شده است اما از هفته دوم به بعد چیزی را تجربه خواهید کرد که بسیار مشکل است شب ها صدای گریه بچه به خاطر دل درد و کولیک را باید بشنوید . بهر حال داشتن بچه این موارد را هم دارد . اما کولیک باعث می شود نظم زندگی شما برهم بخورد باید خیلی محتاط باشید .

هنگامی که کودک شما کولیک دارد باید برای آرامش زندگی خود به موارد زیر توجه کنید :

  • باید بیشتر در خانه بمانید ( اگر امکان دارد)
  • باید بیشتر به همسر خود کمک کنید کولیک نوزاد واقعا انسان را از پا می اندازد
  • باید در این مسیر سخت و بی خوابی همراه همسرتان باشید
  • به دلیل اینکه این روز ها بسیار سخت است همسر شما دچار افسردگی شدید خواهد شد باید مراقب باشید
  • حتما خونسردی خودتان را به عنوان یک همسر و یک پدر حفظ کنید تا همسر شما آرامش بیشتری داشته باشد
  • برای اینکه همسر شما و خود شما استراحت بهتری داشته باشید نگهداری از نوزاد کولیک خود را به صورت شیفتی و دو ساعت به دوساعت انجام دهید