خانه / مطالب مفید / جعبه برق کولر آبی

جعبه برق کولر آبی

جعبه برق کولر قسمتی است که مسیر برق کشی و کابل کشی در آن انجام شده است که سیم برق از الکتروموتور و پمپ کولر به داخل آن رفته و در آن سیم نول دور تند دور کند و پمپ و ارت موجود میباشد و در زائده کناری آن مسیر ورودی برق به داخل آن می‌باشد جعبه برق یکی از قسمتهای کولر است که متأسفانه بسیاری از سرویسکاران در هنگام سرویس درب آن را به درستی نمی بندند

و این باعث ایجاد خطرات می‌کرد در جعبه و ترسیمی با رنگ مشخصی از هم جدا سازی شده است تا بتوان آن را به راحتی نصب کرد نکته دقت کنید با توجه به خطرات برق گرفتگی که ممکن است شما را تهدید کند در هنگام نصب کولر و یا سرویس کولر سعی کنید سرویسکاران مجرب و کارآمد استفاده کنند این کار هزینه چندانی برای شما ندارد اما باعث جلوگیری از حوادث ناگوار می گردد باید دقت کرد که یکی از بیشترین حوادثی که در کولر ها به وجود می‌آید مسئله برق گرفتگی است برق گرفتگی را جدی بگیرید